Łyżki Trevi Benne ładują materiał wyburzeniowy!

Kolejna dostawa wzmocnionych łyżek Trevi Benne wykonanych ze stali HARDOX. Już za chwilę zaczną pracę przy załadunku gruzu pozyskanego z wyburzeń do kruszarki.